ב-29 באוגוסט 2017, הארכיבישוף פיירבטיסטה פיצבלה, המנהל מטעם האפיפיור של הפטריארכיה הלטינית, שלח מכתב לחברי הקהילות הדוברות עברית בישראל אודות הפטרותו של האב דוד.

gregor50 3

לכל חברי נציגות יעקב הצדיק,

אחים ואחיות יקרים במשיח,

איתכם שלום אדון!

כבר נודע בציבור שהאב דוד הגיש מכתב התפטרות מתפקידו כסגן הפטריארך הממונה על נציגות יעקב הצדחק לקתולים הדוברים עברית.

מחובתי להודות לו באופן אישי ופומבי על שירותו הארוך בנציגות.

אני אישית זוכר את שובו לבית ישעיהו הישן, כששב מלימודיו בחו"ל, בסוף שנות התשעים, ולאחר מכן את כל תקופות השירות השונות בנציגות ובמיוחד את שתים-עשרה השנים האחרונות.

אני בטוח שהוא ימשיך להשתתף בחיי הנציגות, בדרכים שנגלה בבוא הזמן.

בשנים האחרונות תרם האב דוד תרומה אדירה לחיי נציגות יעקב הצדיק: כוהנים חדשים, ספרי לימוד בעברית, טקסטים ליטורגיים, קייטנות לילדים ועוד יוזמות רבות שתרמו לבניית הקהילה הנוצרית הצעירה ותוססת בקרב החברה הישראלית.

בשנים אלה היו לנו גם תקנון חדש וצורה קנונית חדשה לנציגות, אשר הביאו ליתר יציבות ובהירות בכל הפעילויות של הנציגות.

כעת, הנציגות בתחילתו של פרק חדש. אני בטוח המורשת שהיתיר האב דוד תישמר וישקיעו בה באופן הולם.

אנו מאלחים לאב דוד כל טוב עבור פעילויותיו החדשות ובחייו.

+ פיירבטיסטה פיצבלה
המנהל מטעם האפיפיור