קול רינה, גיליון מספר 30 (ראש השנה תשע"ו)

קול רינה, גיליון מספר 29 (חג הפסחא 2015)

קול רינה, גיליון מספר 28 (חג המולד 2014)

קול רינה, גיליון מספר 27 (לקראת רא השנה תשע"ה)

קול רינה, גיליון מספר 26 (לקראת חג הפסחא 2014)

קול רינה, גיליון מספר 25 (לקראת חג המולד 2013)

קול רינה, גיליון מספר 24 (לקראת ראש השנה תשע"ד)

קול רינה, גיליון מספר 23 (לקראת חג הפסחא 2013)

קול רינה, גיליון מספר 22 (לקראת חג המולד 2012)

קול רינה, גיליון מספר 21 (לקראת ראש השנה תשע"ג)
קול רינה, גיליון מספר 20 (לקראת חג הפסחא 2012)
קול רינה, גיליון מספר 19 (לקראת חג המולד 2011)
קול רינה, גיליון מספר 18 (לקראת ראש השנה תשע"ב, 2011)
קול רינה, גיליון מספר 17 (לקראת חג הפסחא 2011)
קול רינה, גיליון מספר 16 (לקראת חג המולד 2010)
קול רינה, גיליון מספר 15 (לקראת ראש השנה תשע"א)

קול רינה, גיליון מספר 14 (לקראת חג הפסחא 2010)

קול רינה, גיליון מספר 13 (לקראת חג המולד 2009)

קול רינה, גיליון מספר 12 (ראש השנה תש"ע, 2009)

קול רינה, גיליון מספר 11 (לרגל חג הפסחא 2009)