כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת ניצבים – מספר דברים כט:9-ל:20. וההפטרה היא מספר ישעיהו סא:10-סג:9.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת ראה – מספר דברים יא:26-טז:17. וההפטרה היא מספר ישעיהו נד:11- נה:5.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת עקב – מספר דברים ז:12- יא:3. וההפטרה היא מספר ישעיהו מט:14 – נא:3.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת ואתחנן – מספר דברים ג:23- ז:11. וההפטרה היא מספר ישעיהו מ:1 – 26.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת דברים – מספר דברים א:1- ג:22. וההפטרה היא מספר ישעיהו א:1 – 27.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת שלח – מספר במדבר יג:1- טו:41. וההפטרה היא מספר יהושע ב:1 – 24.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת בהעלתך – מספר במדבר ח:1-י״ב:16. וההפטרה היא מספר זכריה ב:14-ד:7.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת נשא – מספר במדבר ד:21-ז:89. וההפטרה היא מספר שופטים יג:2-25.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת במדבר – מספר במדבר א:1 - ד:20. וההפטרה היא מספר הושע ב:1-22.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת בחוקותי – מספר ויקרא כו:3 - כז:34 וההפטרה היא מספר ירמיהו טז:19 – יז:14.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת קדושים – מספר ויקרא יט:1 - כ:27 וההפטרה היא מספר עמוס ט:7-15.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת אחרי מות – מספר ויקרא טז:1 - יח:30 וההפטרה היא מספר יחזקאל כב:1 - 19.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת מצורע – מספר ויקרא יד:1 - טו:33 וההפטרה היא מספר מלאכי ג:4 - 24.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת תזריע – מספר ויקרא יב:1 - יג:59 וההפטרה היא מספר מלכים ב ד:42 – ה:19.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת שמיני – מספר ויקרא ט:1 - יא:47 וההפטרה היא מספר שמואל ב ו:1 – ז:17.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת ויקרא – מספר ויקרא א:1 - ה:26 וההפטרה היא מספר ישעיהו מג:21 – מד:23.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת פקודי – מספר שמות לח:21 - מ:38 וההפטרה היא מספר מלכים א ז:51 – ח:21.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת תצווה – מספר שמות שמות ל:11 - לד:35 וההפטרה היא מספר מלכים א יח:1 - 39.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת תצווה – מספר שמות שמות כז:20 - ל:10 וההפטרה היא מספר יחזקאל מג:10 - 27.

כל שבוע, גד ברנע או האחות אגנס (מקהילת האושר), מציעים פירוש לפרשת השבוע אשר אותה קוראים בבתי הכנסת. פרשת השבוע בשבוע הזה היא פרשת תרומה – מספר שמות כה:1-כז:19 וההפטרה היא מספר מלכים א ה:26 - ו:13.