ש. ידיד הנציגות שלח לנו שתי איקונות אשר אותן כתב.

שרון, ידיד נפש של קהילותינו, שלח לנו תמונה של האיקונה החדשה אשר זה עתה השלים.

בשבת, ה-26 באפריל 2014, הפטריארך הלטיני של ירושלים פואד טוואל יברך איקונה חדשה שנכתבה בייחוד למרכז עבודת הכנסייה עם המהגרים גברתנו אשת חיל הממוקם בדרום תל אביב.

ידידה יקרה ממוסקבה שלחה לנו ברכות לחג בצירוף איקונה עכשווית יפהפייה. היא הוסיפה דברי הסבר על מי ש-,כתבה" את האיקונה.

האיקונה של כנסת השליחים בירושלים הוענקה לנציגות יעקב הצדיק לקתולים הדוברים עברית בישראל על ידי האח אנדריאה ברגמיני מקהילת "משפחות הביקור" אשר כתב את האיקונה, ובירך אותה האב פיירבטיסטה פיצבלה, השומר הפרנציסקאני של ארץ הקודש, במעמד חג יעקב הצדיק אשר נערך ביום א, ה-5 במאי 2013.

בני, פרח כהונה בנציגות יעקב הצדיק, העניק לקהילת ירושלים מתנה לחג המולד.