במסורת הקתולית, נהוג לערוך תשעה ימי תפילה טרם חג חשוב. בתל אביב, חוגגים את חג גברתנו אשת חיל במרכז הכנסייה לעבודה עם המהגרים בשבת הקרובה ל-10 במאי. אנו מפרסמים כאן את התפילה ליום השישי בתשעיה.

במסורת הקתולית, נהוג לערוך תשעה ימי תפילה טרם חג חשוב. בתל אביב, חוגגים את חג גברתנו אשת חיל במרכז הכנסייה לעבודה עם המהגרים בשבת הקרובה ל-10 במאי. אנו מפרסמים כאן את התפילה ליום החמישי בתשעיה.

במסורת הקתולית, נהוג לערוך תשעה ימי תפילה טרם חג חשוב. בתל אביב, חוגגים את חג גברתנו אשת חיל במרכז הכנסייה לעבודה עם המהגרים בשבת הקרובה ל-10 במאי. אנו מפרסמים כאן את התפילה ליום הרביעי בתשעיה.

במסורת הקתולית, נהוג לערוך תשעה ימי תפילה טרם חג חשוב. בתל אביב, חוגגים את חג גברתנו אשת חיל במרכז הכנסייה לעבודה עם המהגרים בשבת הקרובה ל-10 במאי. אנו מפרסמים כאן את התפילה ליום השלישי בתשעיה.

במסורת הקתולית, נהוג לערוך תשעה ימי תפילה טרם חג חשוב. בתל אביב, חוגגים את חג גברתנו אשת חיל במרכז הכנסייה לעבודה עם המהגרים בשבת הקרובה ל-10 במאי. אנו מפרסמים כאן את התפילה ליום השני בתשעיה.

במסורת הקתולית, נהוג לערוך תשעה ימי תפילה טרם חג חשוב. בתל אביב, חוגגים את חג גברתנו אשת חיל במרכז הכנסייה לעבודה עם המהגרים בשבת הקרובה ל-10 במאי. אנו מפרסמים כאן את התפילה ליום הראשון בתשעיה.

במסורת הקתולית, נהוג לערוך תשעה ימי תפילה טרם חג חשוב. בתל אביב, חוגגים את חג גברתנו אשת חיל במרכז הכנסייה לעבודה עם המהגרים בשבת הקרובה ל-10 במאי. אנו מפרסמים כאן את התפילה לתשעת הימים לפני החג.

ככל שנה, הקהילות הקתוליות הדוברות עברית בישראל מצרפות את קולותיהן לקולות אזרחי המדינה המתפללים לשלום המדינה ותושביה.

דימה תרגם דרשה עתיקה אשר קוראים בשבת הגדול.

האב רפיק מקהילת ירושלים הלחין את המזמור המסורתי לכבוד מרים אם המשיח. הביצוע של בני, מגלי והאב רפיק.

ב-8 בפברואר, הכנסייה מציינת יום המוקדש למאבק נגד הסחר בבני אדם. אנו מפרסמים כאן את התפילה שחוברה למעמד הזה.

דימה, חבר הקהילות, תירגם לעברית את המקרא מסדר המקראות לחגו של הקדוש תומס האקוויני.

דימה, חבר הקהילות, תרגם את המקרא מאבות הכנסייה לחג טבילת האדון.

2015 מציינת 50 שנה מאז סיום המועצה הוותיקנית השנייה ופרסום מסמך "זמננו", המגדיר מחדש את היחסים בין קתולים לבנו דתות אחרות. אנחנו מציינים אירוע זה עם פרסום של תפילה המיוחסת לאפיפיור יוחנן ה-23, יוזם המועצה, תפילה הנותנת ביטוי למהפך ביחסים בין יהודים לקתולים.

כל ערב, שרים את התפילה של מרים העלמה המבורכת "תרומם נפשי" ולפני ואחרי התפילה משננים פסוק המכונה "אנטיפונה". האנטיפונות בימים קודם לחג המולד, בסוף זמן הצפייה, הן מיוחדות ומכינות לביאת המשיח. אנו מפרסמים אותם כאן:

האפיפיור מציע למאמינים ברחבי העולם תפילה למען הסינודוס (אספת בישופים מכל העולם) אשר ייערך ברומא בחודש אוקטובר בנושא המשפחה.

ידיד של קהילותינו, שרון, שלח לנו איקונה שכתב ואשר תוכל לעזור לנו להתפלל עם דברי ישוע בהר האושר, "אשרי..."

ידיד שהוא משורר שלח לנו תפילה שאותה הוא משנן כל ערב יחד עם בני משפחתו. הבה נצטרף אליו בתפילה הזאת בשעה שאנו ממשיכים להתפלל למען השלום בארצנו ובאזורנו.

האומן הדרום-אפריקאי ג'וזף קפל צייר את תחנות ייסורי ישוע התלויות במרכז הכנסייתי בדרום תל אביב, גברתנו אשת חיל. ניתן להתפלל בהתבוננות בכל תחנה.

מירדן באה תפילה זו למען ביקורו של האפיפיור פרנציסקוס בארץ הקודש.