עיקר המורשת המשותפת לעם היהודי ולכנסייה הינו ספרי המקרא של העם היהודי טרם בואו של ישוע המשיח. אולם ניתן להבחין שישנם ספרים בחלק הראשון של אוסף הכתובים הנוצרי שאינם בתנ"ך של עם ישראל.

אנו מפרסמים כאן את כתובות שני אתרי אינטרנט מאוד שימושיים לגישה קלה לכתבי הקודש.

מועצת הוותיקן השנייה (1962-1965) פתחה עידן חדש בפרשנות המקרא. סידרה של מסמכים רשמיים הגדירה מחדש את החשיבות של המקרא בחיי הכנסייה. מעניין באופן מיוחד הוא הדגש של הכנסייה על אחדות המקרא המחולק לשני חלקים - החלק המשותף עם העם היהודי והחלק שכולל את כתבי המאמינים הראשונים בישוע. לפרשנות המקרא בכנסייה השלכות גורליות על היחס של הנוצרים אל העם היהודי ואיך שהיהודים מפרשים את הכתובים.