הרב דויד רוזן פעיל במסגרות רבות של דו שיח בין יהודים לבין קתולים וראייתו מיוחדת במינה בגלל היותו רב ארתודוקסי ישראלי והיותו בין המשוכנעים לגבי הפיוס ההיסטורי בין הכנסייה לבין עם ישראל. אנו מפרסמים כאן מאמר שהוא כתב על המשבר האחרון בין הכנסייה לבין היהודים.

בשנת 2000 (29.12.2000), הקרדינל יוסף רצינגר, לימים האפיפיור בנדיקט (ברוך) ה-16, פרסם מאמר בנושא חג המולד בעיתון הרשמי של הוותיקן "אוסרבטורה רומאנו". המאמר מתמקד בתפקיד החשוב של עם יל בתולדות הגאולה ואנו מפרסמים אותו כאן כדי לעזור לנו להתכונן לחג.

אנו מפרסמים כאן (באנגלית וברוסית) את הטקסט של נאום הרב שאר ישוב הכוהן שנאם בפני אספת ההגמונים ברומא ב-6 באוקטובר 2008.

מאז 2003, משלחת של הוועד ליחסים דתיים עם היהודים של הכס הקדוש ומשלחת מהרבנות הראשית במדינת ישראל נפגשות כל שנה ודנות בנושאים שונים שחשובים בעיני נוצרים ויהודים.

מועצת הוותיקן השנייה (1962-1965) פתחה דף חדש ביחסים בין יהודים לבין נוצרים. סידרה חשובה של מסמכים רשמיים הגדירה מחדש את הוראת הכנסייה בנושא היהודים, היהדות והיחסים בין יהודים לבין נוצרים. המסמכים מרומא הביאו לפירסום עוד מסמכים בהקשרים שונים של הכנסיות המקומיות בעולם.

ב-1965, מועצת הוותיקן השנייה פרסמה את המסמך אודות היחסים עם הדתות הלא נוצריות. הפסקה מספר 4, הארוכה ביותר במסמך, דנה ביחסים בין הכנסייה לבין העם היהודי וציינה נקודת תפנית ביחסים בין הכנסייה לבין העם היהודי.