בשבת, ה-17 במרץ 2012, חברים מקהילות ירושלים ויפו התכנסו בעין כרם ליום תפילה ולימוד על מנת להתכונן לפסחא.

כ-50 חברים מקהילות ירושלים ויפו התכנסו ביום קריר, שבת ה-17 במרץ 2012, במנזר אחיות ציון בעין כרם ליום תפילה ולימוד על מנת להתכונן לחג הפסחא. מנחה היום היה האב רפיק מקהילת ירושלים אשר ארגן את ההרצאות, הנחה את התפילות ונתן כיוון ליום.

לאחר תפילת בוקר, בנדטו מקהילת בית הנציגות, הרצה לשעה קלה. הנושא שהוא בחר בו: עקדת יצחק בראי השירה העברית המודרנית. בהרצאה מאלפת הוא נגע בנושאים רבים ומרתקים: מהי השירה? מהי התרבות העברית המודרנית? הוא סקר את ההתפתחויות בחיים האינטלקטואליים היהודים: ההשכלה, הציונית וביקורת הציונות לאחר מלחמת 1967. לאחר קריאת סיפור העקדה בספר בראשית (כב:1 – 14), בני ניתח שישה שירים אשר עוסקים בנושא העקדה – שירים של יצחק למדן, חיים גורי, בנימין גלאי, יהודה עמיחי, חנוך לווין ורעיה הרניק. הוא הראה כיצד הקריאה החוזרת בספר הספרים מגבשת את החברה ואת הזהות. קריאה ספרותית כזאת פותחת את עינינו למשמעויות דבר ה' שלא הבחנו בהן קודם לכן.

לאחר הרצאתו, הוא הציע כמה שאלות לדיון אולם כל אחד הוזמן להתבודד לתקופה קצרה על מנת לגבש את תשובותיו ולאחר מכן התחלקו לקבוצות דיון קטנות.

בשעת ארוחת הצהריים היה זמן לדבר יחד ולהחליף חדשות.

אחר הצהריים היה טור אחותנו אן-קתרין מנזירות ציון אשר הרצתה בנושא הפסח היהודי ומשמעויותיו לעם היהודי ולנו כנוצרים. היא דנה בכל אחד משלושת הסמנים המקראיים לחג הפסח: פסח, מצה ומרור.

במהלך היום, האב פיוטר ומתיאס מקהילת בית הנציגות עזרו להעסיק את הילדים.

במהלך אחר הצהריים, היה אף זמן להתפלל בשקט תפילת השתחוויה בנוכחות לחם החיים. היום העשיר הסתיים בסעודת האדון שבה הודו לה' על ההזדמנות להתכונן עוד יותר לחג התחייה.