יומיים לאחר חג המולד, הכנסייה זוכרת את יוחנן המבשר אשר כתביו הדגישו את מצוות האהבה של ישוע והאור שבא לעולם איתו.

john_evangelist

יוחנן המבשר היה אחד מבין שנים עשר תלמידיו של ישוע והוא מזוהה במסורת עם התלמיד שאותו ישוע אהב.

על פי המסופר בספרי הבשורה, יוחנן ואחיו יעקב היו בין התלמידים הראשונים שאותם ישוע קרא. הם היו בני זבדי ועבדו כדייגים. ספר הבשורה על פי יוחנן מספר שהיו תלמידי יוחנן המטביל טרם הליכתם בעקבות ישוע. יוחנן היה בחוג הפנימי של התלמידים, יחד עם שמעון כיפא (פטרוס) ויעקב, והם שימשו עדים לתחייתה של בת יאיר (מרקוס ה:17, לוקס ח:51), לישוע הלובש הדר (מתי יז:1, מרקוס ט:2, לוקס ט:28) ולייסורי המשיח בגן גת-שמנים (מתי כו:37, מרקוס יד:33). התלמיד האהוב אף היה נוכח לרגל צלבו של ישוע יחד עם אימו של ישוע אשר אותה ישוע מסר ליוחנן (יוחנן יט:26 – 27).

במעשי השליחים, יוחנן נתלווה אל שמעון כיפא בשליחותו בירושלים (ג:1, ד:1) ובשומרון (ח:14).

המסורת הנוצרית מייחסת ליוחנן חמישה מבין כתבי הברית החדשה: ספר הבשורה על פי יוחנן, ספר ההתגלות ושלוש איגרות. דווח במסורת שיוחנן הגיע לשיבה טובה וחי את חייו בעיר אפסוס באסיה הקטנה.