יום לאחר החגיגה מלאת השמחה של חג המולד, הכנסייה זוכרת את הראשון שמת על קידוש השם בין בניה, סטפנוס הקדוש, אשר מת בסקילה בגלל אמונתו במשיח.

saint_stephen

ביום חג המולד, אנו חוגגים את הענקת המתנה של חיי האלוהים בבשר ודם ובחגו של סטפנוס הקדוש אנו מוזמנים להבין את השלכות קבלת המתנה – חיי אלוהים בנו – בשעת הטבילה.

סטפנוס הקדוש היה הראשון בין מרטירים רבים אשר שפכו את דמם בגללם אמונתם. המקור היחיד לחיי סטפנוס הינו ספר מעשיה השליחים (פרקי ו-ז) בברית החדשה, אשר נכתב על ידי לוקס המבשר. על פי המסופר, סטפנוס היה בין ראשוני השמשים (הדיאקונים) אשר שרתו את קהילת המאמינים בישוע בירושלים בשנות ה-30 של המאה הראשונה. הוא מתואר כיהודי דובר יוונית, איש אמונה אשר היה מסוגל לשכנע אחרים בדיבורו אליהם. הטפותיו בירושלים הרגיזו עד מאוד את השלטונות הדתיים בעיר, אשר זממו לחסלו. סטפנוס הובא למשפט בפני הכוהן הגדול וההאשמות הכוזבות נגדו היו דומות לאלה שנרקמו נגד ישוע המשיח: שהוא מדבר נגד בית המקדש.

נאומו הצח בהגנתו על האמונה הנוצרית מהווה אחד הנאומים הארוכים ביותר בספר מעשי השליחים. בו הוא מסרטט את תולדות עם ישראל מימי אברהם ועד לתקופתו של המשיח. שומעיו התמלאו זעם והוציאו אותו על מנת לסקלו. אחד העדים למותו היה איש צעיר בשם שאול, אשר עוד לא פגש את האדון הקם לתחייה והזדהה עם המתנגדים להטפתו של סטפנוס. לימים, איש צעיר זה יהפוך להיות פאולוס.

מותו של סטפנוס שימש מופת לדורי דורות של נוצרים אשר הלכו למותם בגלל אמונתם. מי ייתן ויוענקו לנו אומץ הלב והחוכמה של סטפנוס הקדוש.