ביום הזה, כנסיית ירושלים זוכרת את כל הקדושים אשר חיו את חייהם ומסרו את העדות שלהם בארץ הקודש.

saints_jerusalem

בתחילת חודש נובמבר, הכנסייה האוניברסאלית זוכרת את כל הקדושים אשר חיו בנאמנות כתלמידי המשיח ושמרו על תורתו. ב-8 בנובמבר, חג מיוחד מוקיר את הקדושים שחיו בארץ הקודש. ישנם כאלה המוזכרים בכתובים, בברית הישנה (התנ"ך) ובברית החדשה, החל מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, נשותיהם ובני משפחותיהם. בנוסף, ישנם הקדושים שהיו בני הכנסייה הראשונה, בישופים, כוהנים, נזירים ונזירות, מרטירים, אמהות, אבות וילדים, אשר הקרינו את אור המשיח בחייהם היומיומיים למען שכניהם בארץ הזאת. אין אנו יודעים את שמות כל הקדושים האלה אולם אנו מודים לאלוהים על היותם עדים לאהבתו.