עיקר המורשת המשותפת לעם היהודי ולכנסייה הינו ספרי המקרא של העם היהודי טרם בואו של ישוע המשיח. אולם ניתן להבחין שישנם ספרים בחלק הראשון של אוסף הכתובים הנוצרי שאינם בתנ"ך של עם ישראל.

אוסף הכתובים בחלק הראשון של מקרא הכנסייה הקתולית יותר רחב מאשר אוסף הכתובים בתנ"ך היהודי. ישנם שבעה ספרים נוספים שאינם נמצאים בתנ"ך (טוביה, יהודית, מכבים א, מכבים ב, חוכמת שלמה, ישוע בן סירא וברוך). שניים מהספרים הנכללים בתנ"ך יותר ארוכים בנוסח הכלול במקרא של הכנסייה הקתולית (אסתר ודניאל).

bible_deutero

על מנת לעזור לחברי הקהילה למצוא את הטקסטים האלה, ע. מקהילת חיפה מצא באינטרנט את הנוסח העברי של רוב הטקסטים האלה המופעים באתר "דעת".

ספר טוביה כאן

ספר יהודית כאן

ספר מכבים (החשמונאים) א כאן

ספר מכבים (החשמונאים) ב כאן

ספר חוכמת שלמה כאן

ספר ישוע בן סירא כאן

ספר ברוך כאן

התוספות לספר דניאל כאן

הערה: התרגום מהמאה ה-19. ישנו תרגום יותר מודרני (של כהנא) שאינו באינטרנט. יד בן צבי מוציא לאור תרגומים חדשים של הספרות הזאת וכבר הופיעו הכרכים של מכבים א ומכבים ב.