ליאו הראשון, אפיפיור ומורה הכנסייה, שירת בראש הכנסייה הקתולית מ-440 ועד ל-461. הוא קיבל את הכינוי "הגדול" בגלל תרומתו החשובה לתולדות הכנסייה.

leo_great

אנו יודעים מעט מאוד אודות חייו של ליאו אולם דרשותיו השפיעו רבות על תולדות הנצרות. ליאו הצליח לעצור את אטילה, ראש שבט ההונים, בשערי רומא וכך הציל את העיר. הוא אף כיהן כראש מועצת כלצדון. האפיפיור הזה השפיע רבות על התפתחות הליטורגיה הלטינית.

בחג הזה, סידור התפילות מציע התבוננות באחת הדרשות של ליאו הקדוש (הדרשה מספר 4) היכן שכתוב: "בטבילה, סימן הצלב הופך למלך כל מי שנולד מחדש במשיח, והמשיחה ברוח הקודש הופך אותו לכוהן".