מרים הבתולה המבורכת, אמו של ישוע המשיח, חייתה כאן בארצנו. כאן קבלה את המלאך שבישר שהיא תהיה לאם "בן העליון" מבלי שתדע איש. ישוע הצלוב מסר אותה כאם לתלמידו האהוב וכך היא הפכה להיות אם הכנסייה ובאופן מיוחד אם הכנסייה בארצה – ארץ ישראל.

mary_palestine

ב-1927, הפטריארך הלטיני של ירושלים, לואיס ברלסינה, חנך כנסייה, מנזר ובית יתומים לכבוד מרים מלכת פלסטינה ברפאת, כפר ליד בית שמש. החג של מרים מלכת פלסטינה הוכר רשמית בשנת 1933 ומאז הקתולים בהגמוניית ירושלים עולים לרגל לרפאת כל שנה כדי לבקש את תפילותיה של מרים למען ארצה. החג הזה הוא מיוחד להגמוניית ירושלים ומרים מלכת ארצנו מגינה על הכנסייה בארץ.

אנחנו מתפללים בחג הזה לשלום בארצנו ובאמונה ובביטחון שמרים תפגיע בעדנו, בעד ארצה ובעד כל ילדיה.

תפילת גברתנו מרים מלכת ארץ הקודש (פלסטינה) אשר נוסחה ב-1926:

הוי מרים ללא רבב,
המלכה מלאת החסד במרומים ועלי אדמות,
הביטי עלינו המשתחווים בפני מרום שבתך,
מלאי בטחון ברוב טובך
ובשלטונך הבלתי מוגבל.

אליך תחינתנו
הפני מבט חומל לארץ הקודש,
השייכת לך מכל ארץ אחרת,
שכן כיבדת אותה בהולדתך,
מידותייך ויגונך,
ומשם הענקת את הגואל לעולם.

rafat

זכרי כי שם במיוחד
מונת לאמנו העדינה הרכה,
נביעת החסד.
על כן, השגיחי, עם הגנה מיוחדת
על ארצך מולדתך,
פזרי ממנה את צללי השקר והשגייה,
כי שם זרחה שמש הצדק הנצחית.

החישי נא את הגשמת ההבטחה,
אשר יצאה משפתי בנך האלוהי,
אשר שם צריך להיות עדר אחד ורועה אחד.

השיגי עבורנו כל שנייחל לו כדי לעבוד את האלוהים
בקדושה ובצדק במשך ימי חיינו,
כדי שעל ידי מידותיו הנשגבות של ישוע
ובעזרתך האימהית,
נחלוף לבסוף מירושלים הארצית
אל הודה והדרה של ירושלים השמימית. אמן