בראשון בנובמבר, הכנסייה הקתולית חוגגת את החג של כל הקדושים ןבשני בנובמבר את החג של כל הנפטרים. שני החגים האלה הינם קשורים אחד לשני.

מה הוא "קדוש" כאשר התואר מתייחס לבן אדם? אנו יודעים שאלוהים הוא הקדוש הבלעדי. אולם האדם נברא בצלמו כדמותו ומוזמן להיות כמוהו. הפזמון החוזר בספר ויקרא הוא: "והייתם קדושים כי קדוש אני" (יא:44 ו-45). "קדושים תהיו כי קדוש אני ה'" (יט:2). "והייתם לי קדושים כי קדוש אני" (כ:26)... הקדושה היא הייעוד של האדם הממחיש שהוא אכן נברא בצלם כדמות הבורא אותו. בזה האדם נקרא להיות בן נאמן לאביו בשמיים.

הכנסייה הקתולית מאמינה שישנם אנשים שמהווים מופת לחיי קדושה. חלקם מוכרים לכנסייה והיא מכריזה על "קדושתם"
ומכנה אותם "קדושים". אותם זוכרים כל אחד בחגו. אלא שישנם אנשים רבים צדיקים, שחיו בנאמנות לדבר אלוהים ואהבו את רעיהם כאהבתם לנפשם. לכן ביום החג של כל הקדושים אנו מודים לאלוהים על כל אלה שפגשנו בחיינו או שמענו אודות אמונתם ומעשיהם הטובים ושחיזקו את אמונתנו אנו והנחו את מעשינו אנו כדי שגם אנחנו נשאף לחיי קדושה.

בשני בנובמבר, חג כל הנפטרים, המאמינים זוכרים את כל אלה שהלכו לעולמם.

כל מאמין נקרא להיות קדוש ואולי מצליח ברגעים מסוימים בחייו להגיע ליעד של הקדושה. באגרות של השליחים, הם מכנים את הקהילה כל כולה "קהילת הקדושים". שאול השליח פונה לקהילת רומא בקריאה להם לחיות את הקדושה: "אחי, בגלל רחמי אלוהים, אני מבקש מכם שתמסרו את גופכם קרבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים; כך תעבדוהו עבודה שבלב. ואל תדמו לעולם הזה, כי אם השתנו על ידי התחדשות הדעת כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו" (הרומים יב: 1 – 2).

ביום כל הנפטרים, אנחנו זוכרים את כל בני משפחותינו, מורינו וחברינו, כל אלה שקדמו אותנו והכינו את דרכינו... ובמיוחד אנו רוצים לזכור את מייסדי קהילותינו והחלוצים שעבדו כדי לבנות את קהילת המשיח בישראל.

לרגל החגים האלה אנו מציעים כמה גרסאות של השיר המפורסם "חסד נפלא" (Amazing Grace
). המילים של השיר נכתבו על ידי ג'ון ניוטון במאה ה-18. אחד הבתים מביע את האמונה בחיים נצחיים והשלום שאלוהים מבטיח לאוהביו.

all_saints

1. שרה מקהלת הנערים "ליברה"
לצפות ולהקשיב

2. שרה הזמרת השחורה האמריקאית , מהייליה ג'קסון
לצפות ולהקשיב

3. שר זמר הרוק המפורסם, אלוויס פרזלי
לצפות ולהקשיב

4. שרה הזמרת ממוצא יווני, נאנה מוסקורי
לצפות ולהקשיב