מועצת הוותיקן השנייה (1962-1965) פתחה עידן חדש בפרשנות המקרא. סידרה של מסמכים רשמיים הגדירה מחדש את החשיבות של המקרא בחיי הכנסייה. מעניין באופן מיוחד הוא הדגש של הכנסייה על אחדות המקרא המחולק לשני חלקים - החלק המשותף עם העם היהודי והחלק שכולל את כתבי המאמינים הראשונים בישוע. לפרשנות המקרא בכנסייה השלכות גורליות על היחס של הנוצרים אל העם היהודי ואיך שהיהודים מפרשים את הכתובים.

מועצת הוותיקן השנייה, החוקה הכנסייתית על ההתגלות האלוהית (1965)
לקרוא (באנגלית)

הוועד המקראי האפיפיורי, פרשנות המקרא בכנסייה (1993)
לקרוא (באנגלית)

הוועד המקראי האפיפיורי, העם היהודי וכתבי הקודש שלהם במקרא הנוצרי (2001)
לקרוא (באנגלית)

 

מסמך חשוב של הכנסייה הקתולית בארץ הקודש גם מתעסק בפרשנות המקרא. המסמך נכתב על ידי הפטריארך של ירושלים בעזרת הוועד התיאולוגי שלו. באותה תקופה וועד זה כלל את האחראי על הקהילות הקתוליות הדוברות עברית בישראל, האב ז'אן-בפטיסט גוריון.

הפטריארך מישל סבאח, לקרוא את המקרא היום בארץ המקרא (1993)
לקרוא (באנגלית)