קהילת ירושלים התפללה כמה עשרות שנים בבית ישעיהו, מרכז שהיה שייך לאבות הדומניקנים והנמצא במנזר של האבות הלזריסטים ברח' אגרון בירושלים.

 

קהילת ירושלים הפכה למרכז הפעילות לדוברי העברית בארץ וכוהנים רבים, נזירים, נזירות ומאמינים מן השורה תרמו לפיתוח חיי הקהילה, הליטורגיה, המוסיקה והחשיבה התיאולוגית. בסוף שנות התשעים עזבה הקהילה את בית ישעיהו ומצאה מקלט זמני אצל הפרנציסקאנים בקולג' טרה סנטה. באותן השנים היה האב פיירבטיסטה פיצבלה, נזיר פרנציסקאני ממוצא איטלקי, כוהן הקהילה. הוא פיקח על שיפוץ בית במרכז העיר שנחנך בשנת 2000 כמנזר פרנציסקאני חדש על שם שמעון וחנה הצדיקים. מאז נפגשת קהילת ירושלים במקום הזה ברח' הרב קוק 10.

כיום הכוהן בירושלים הוא האב רפיק. כל יום בשעה 18.30 מתקיימת תפילה בבית הקהילה. חברי קהילת ירושלים הם ישראלים ותושבים שמוצאם ממדינות רבות בעולם .

מה חשיבותם של שמעון הזקן וחנה הנביאה לקהילותינו? ארבעים יום אחרי לידת ישוע, הביאו אותו הוריו, יהודים שומרי מצוות, יחד עם הקרבן המתאים לבית המקדש (לוקס ב':22-40). שם פגש אותם יהודי זקן שחיכה שנים רבות בנאמנות לראות את ישועת ישראל. דבר ניגלה לו ברוח הקודש כי לא יראה מוות עד אשר יראה את המשיח. בהיכנסם אל בית המקדש זיהה שמעון הזקן את ישוע ובירך את האלהים: "ראו עיניי את ישועתך אשר הכינות לעיני כל העמים: אור להאיר לגוים ותפארת ישראל עמך". גם חנה הנביאה שחיכתה כל חייה הודתה לאלהים על היום הגדול של הגאולה. שמעון וחנה מסמלים עבורנו את הנאמנות של עם ישראל המחכה לגאולה דורות כה רבים .

jerusalem_kehilla
בתוך חדר התפילה בבית שמעון וחנה בירושלים