ביאה מדווחת:


Bethleem_2.jpgבשבת שעברה, ארבעה אוטובוסים של ילדי מהגרים דוברי עברית, ממרכז אשת חיל, יחד עם ההורים שלהם, נסעו מתל אביב לבית לחם. מדובר בקבוצת הילדים שלומדים דת פעם בשבועיים, בעברית, וחלקם מתכוננים להוחדה הראשונה כאשר הגדולים שבהם מתכוננים למשיחת הקודש. לקבוצה זו התלוו שלושה ממורי הדת שלהם: האב רפיק, הממונה על הקהילות הקתוליות הדוברות עברית בישראל, פרח הכהונה בני והאב ג'וס מנהל מרכז רחל אמנו. אחרי שביקרנו בכנסיית המולד ובמערת החלב, ישבנו ביחד כדי לסעוד את לבנו, ואחרי זמן מנוחה נסענו אל שדה הרועים, שם חתמנו את היום במיסה חגיגית.