ב -1 בינואר 2018, רשות האוכלוסין וההגירה בישראל פירסמה הודעה על יישום תוכנית עבור מבקשי המקלט מסודאן ומאריתריאה, המציעה להם בחירה בין שתי אופציות: יציאה או כליאה..


על פי המידע שפורסם, מי שעוזב עד סוף מרץ 2018 יקבל "מענק" בסך 3,500 דולר בתוספת כרטיס טיסה. מי שנשאר לאחר תאריך זה יהיה כפוף ל"פעולות אכיפה" אחרי פרק זמן מוגדר.

מסמך נוסף קובע כי מבקשי מקלט ופליטים מסודאן ומאריתריאה (למעט נשים, ילדים, הורים לקטינים הסמוכים על שולחנם, קרבנות עבדות או עבודת כפייה או סחר מיני) שיבואו לחדש את אשרות השהייה הזמניות שלהם, החל מ -2 בפברואר 2018, ידעו שיש להם 60 יום כדי לעזוב את ישראל וללכת או לארצם או לאחת משתי מדינות "שלישיות" אפריקניות (ככל הסביר רואנדה ואוגנדה, אף על פי שהמקורות הרשמיים עדיין לא אמרו זאת במפורש). המסמך קובע כי ניתן לערער על החלטה זו אבל, בו בזמן, הליך הערעור לא יעכב את הוצאתו של מבקש המקלט מעבר ל -60 הימים שנקבעו מראש, אלא אם כן יתקבל ערעורו. מי שיישאר בישראל מעבר ל -60 יום ייכלא.

מבקשי המקלט שלא יבקשו את חידוש אשרותיהם בתום תוקף הרשיון שלהם, ואלה שכבר נכלאו, יובאו בפני ממוני ביקורת הגבול, ותוצג להם אותה בחירה בין גירוש למאסר, עם האפשרות להציג את טיעוניהם (מבלי לציין אפשרות של עיכוב ההחלטה לפרק זמן). המסמך אינו קובע כמה זמן יימשך המאסר, אך נראה כי יהיה ניסיון מתמשך לשכנע את מבקשי המקלט לעזוב "מרצון".

עוד נקבע בהודעה כי לאחר מרץ 2018 יופחת סכום המענק המוצע לפליטים ולמבקשי המקלט, וכי יינקטו הליכי אכיפה נגד מעסיקיהם.

אוכלוסיית היעד: דף שפורסם לפני ההודעה של 1 בינואר מונה בתור אוכלוסיית יעד מבקשי מקלט, פליטים או מהגרים בלתי חוקיים מאריתריאה, סודאן, אתיופיה, חוף השנהב, גיניאה קונקרי וכל מדינה באפריקה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה". בעוד שהתכנית המפורטת שפורסמה ב -1 בינואר 2018 קובעת כי אוכלוסיית היעד הראשונית היא מבקשי המקלט האריתראים והסודאנים שלא הגישו בקשה למקלט לפני 1 בינואר 2018, אותה תוכנית מוסיפה כי רשות האוכלוסין וההגירה תשקול להגדיל את האוכלוסייה המיועדת לגירוש למדינות שלישיות, ותכלול אלה שבקשתם למקלט עדיין בעיצומה.