האב רומן, הכוהן הממונה על קהילת חיפה, שלח אלינו ברכותיו לחג המולד 2017.

roman christmas2017

לו הייתי כוכב בשמיים, הייתי מדריך את כולם לאורווה בבית לחם.

לו הייתי חכם מן המזרח או מלך, הייתי משתחווה לשר השלום הקטן.

לו הייתי מלאך, הייתי מבשר לכל בני האדם עלי אדמות שמחה גדולה.

לו הייתי רועה צאן, הייתי מביא למלך המלכים כבשה קטנה.

לו הייתי אבוס, הייתי מנסה להיות נוח ורך לעולל הקטן.

לו הייתי קש, הייתי מדגדג את כף רגלו הקטנה של מושיענו.

לו הייתי שור או חמור, הייתי מנסה לחמם את התינוק העטוף בחיתולים.

לו הייתי מרים ... אינני יודע מה הייתי עושה. נראה לי כל כך קשה וכואב להביא ילד לעולם. ברוכות הנשים ובהן ברוכה את, מרים.

לו הייתי יוסף, הייתי דואג למרים ולעולל, הייתי מעניק להם אהבה וחום של בית ומשפחה.

לו הייתי אלוהים...?

האם הייתי שולח את בני להיוולד עלי אדמות, ביודעי שבני אדם לא יקבלו אותו אלא ירדפו אחריו, יסגירו אותו, יגרמו לו כאב ויהרגוהו...?

מתוך אהבתי לבני האדם, מתוך אהבתי לבני, כן, הייתי שולח אותו, לא רק ביודעי שביום השלישי הוא יקום לתחייה, אלא גם כי רוצה אני להדליק בנשמות בני האדם את האור החדש, אשר ישנה את חייהם כבר בלילה השקט והקדוש הזה בו הוא נולד.

חג מולד שמח!!!