סקר חדש של מספר המהגרים בישראל התפרסם לשנת 2017.

migrants

ביוני 2017, מספר מהגרי העבודה החוקיים בישראל היה:
מהגרים חוקיים עם אשרות עבודה – 85932
מהגרי עבודה שאיבדו את אשרות העבודה ושוהים בארץ באופן בלתי חוקי – 18267

בדצמבר 2016, מספר האנשים שנכנסו למדינת ישראל כתיירים ונשארו לאחר שאשרת התייר פגה עמד על כ-74000.

מספר מבקשי המקלט ביוני 2017 היה 38540. מחודש ינואר ועד חודש יוני 2017, כ-2081 מבקשי מקלט עזבו את הארץ מרצונם וכ-2461 הורחקו למדינות באפריקה.