ככל שנה, האפיפיור פרסם מסר לקראת יום המהגר שייחל בחודש ינואר 2018.

מסר מאת הוד קדושתו האפיפיור פרנציסקוס
לכבוד יום המהגר והפליט העולמי ה-104, 2018
[14 בינואר 2018]

"לקבל, להגן, לקדם ולשלב פליטים ומהגרים"

אחים ואחיות יקרים!

"כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ כִּי-גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם" (ויקרא יט:34).

בשנים הראשונות לכהונתי, הבעתי שוב ושוב את דאגתי ממצבם המצער של מהגרים ופליטים רבים שברחו ממלחמה, מרדיפות, מאסונות טבע ומעוני. התופעה היא ללא ספק "אות העתים" שניסיתי לפרש בעזרתה של רוח הקודש עוד מביקורי בלמפדוזה, ב-8 ביולי 2013. כשהקמת את המחלקה להתפתחות אנושית אינטגרלית, רציתי שתתקיים מחלקה ייעודית – שנמצאת לעת עתה תחת הנהלתי הישירה – שתביע את הדאגה של הכנסייה למהגרים, לעקורים, לפליטים ולקורבנות הסחר בבני-אדם.

כל זר המתדפק על שערינו הוא הזדמנות למפגש עם ישוע המשיח, שמזדהה עם הזרים שמתקבלים ונדחים מידי דור בדורו (מתי כה:43-35). האדון מפקיד לאהבתה האמהית של הכנסייה כל אדם שנאלץ לעזוב את מולדתו בחיפוש אחר עתיד טוב יותר. [1] את הסולידריות הזו צריך להביע בכל שלב בתהליך ההגירה – מהיציאה למסע ועד להגעה ולחזרה. זוהי אחריות גדולה שהכנסייה מתכוונת לחלוק עם כל המאמינים ועם כל אנשי ונשות הרצון הטוב, שנקראים להגיב לאתגרים הרבים של ההגירה בזמננו בנדיבות, נכונות, תבונה ומבט אל העתיד, איש כפי יכולתו.

בהקשר הזה, אני רוצה לשוב ולאשר ש"את התגובה המשותפת שלנו ניתן לנסח בארבעה פעלים: לקבל, להגן, לקדם ולשלב." [2]

בהתחשב במצב הנוכחי, לקבל משמעו, בראש ובראשונה, להציע מגוון רחב של אפשריות למהגרים ולפליטים להגיע לארצות היעד בצורה חוקית ובטוחה. זוהי קריאה להרחיב ולפשט את הליך הענקת הויזות ההומניטריות ואת איחוד המשפחות. בה בעת, אני מקווה שיותר מדינות תאמצנה תכניות של "אימוץ" קהילתי ואישי ותפתח ערוצים הומניטריים, בייחוד לפליטים שנמצאים בסיכון מיוחד. יתר על כן, יש להעניק ויזות זמניות מיוחדות לבורחים מעימותים במדינות שכנות. גירוש המוני ושרירותי של מהגרים ומבקשי מקלט הוא לא פתרון מתאים, בייחוד בשעה שמחזירים אנשים למדינות שאינן יכולות לשמור על כבודם ועל זכויות היסוד שלהם. [3] שוב, ברצוני להדגיש את החשיבות שבהענקת מגורים ראשוניים הולמים ומכובדים למהגרים ולפליטים. "תכנית קבלת פנים נפוצות יותר – שהחלו להתקיים זה מכבר במספר מקומות – מעדיפות מפגש אישי ומאפשרות איכות שירותים רבה יותר וכך מספקות ערובה גבוהה יותר להצלחה". [4] עקרון מרכזיותו של האדם, שהודגש בתוקף בידי קודמי בתפקיד, בנדיקטוס השישה-עשר, מחייב אותנו להעדיף תמיד את בטחון הפרט על פני הבטחון הלאומי. [5] לכן, חיוני לוודא שהסוכנים האמונים על בטחון הגבולות מוכשרים כראוי. מצבם של מהגרים, מבקשי מקלט ופליטים מחייב שמירה על בטחון אישי ומתן גישה לשירותים בסיסיים. למען כבודו של כל אדם באשר הוא, עלינו למצוא חלופות למעצר עבור הנכנסים למדינה ללא אישור. [6[

את פועל השני – להגן – ניתן להבין כשורה של צעדים הנדרשים לשם הגנה על זכויותיהם וכבודם של מהגרים ופליטים, ללא קשר למעמדם החוקי. [7] ההגנה הזו מתחילה בארץ המוצא ועיקרה להציע מידע אמין ומאומת טרם העזיבה ולהגן מפני מניסיונות גיוס לא חוקיים. [8] את התהליך יש להמשיך, במידת האפשר, בארץ היעד באמצעות הבטחת ייעוץ וסיוע הולמים, כיבוד הזכות לשמור על מסמכי זיהוי אישיים בכל עת, מתן גישה לדין וצדק, סיפוק האפשרות לפתיחת חשבון בנק והקצאה של מינימום משאבים הדרושים למחייה. כשהם זוכים להוקרה ולהערכה, הכשרונות והיכולות של המהגרים, מבקשי המקלט והפליטים הם נכס של ממש לקהילות שמקבלות אותם. [9] לכן, אני תקווה שמדינות היעד יאפשרו למהגרים חופש תנועה, הזדמנויות תעסוקה וגישה לאמצעי תקשורת וזאת מתוך שמירה על כבודם. ברצוני להדגיש את הצורך לפתח תוכניות שילוב מחדש עבור מי שבוחר לשוב למולדתו. האמנה הבינלאומית לזכויות הילד מהווה בסיס חוקי אוניברסלי להגנה על מהגרים קטינים. יש למנוע מהם כל צורה של מעצר שקשורה למעמדם כמהגרים ויש לספק להם גישה סדירה לחינוך יסודי ותיכוני. באותה המידה, כשהם מתבגרים, יש להבטיח להם את הזכות להישאר ולהינות מההזדמנות להמשיך בלימודיהם. יש להחיל תכניות של משמורת זמנית או אימוץ לקטינים לא מלווים ולקטינים שהופרדו ממשפחותיהם. [10] יש להכיר בזכות האוניברסלית לזהות לאומית לכל ילד מיום היוולדו ולוודא את קיומה. היעדר המדינה בו נמצאים לעתים מהגרים ופליטים יכול להימנע בקלות באמצעות אימוץ "חוקי לאום שתואמים את עקרונות היסוד של החוק הבינלאומי". [11] אסור שמעמדו של המהגר ימנע ממנו גישה לשירותי בריאות לאומיים ולתכניות פנסיה ועליו לא להשפיע כלל על יכולותו להעביר כספים ותשלומים במידה והוא שב למולדתו.

לקדם משמעו מאמץ נחוש להבטיח שכל המהגרים והפליטים – כמו גם הקהילות שמקבלות את פניהם – מקבלות את הכלים להגשים את הפוטנציאל שטמון בהם כבני אדם, בכל הממדים שמכוננים את האדם כפי שהתכוון לכך הבורא. [12] בין אלו, עלינו להכיר בערכו האמתי של הממד הדתי ולוודא שלכל זר בכל מדינה שהיא עומדת הזכות לחופש דת ופולחן. לרבים מהמגרים והפליטים כישורים שיש להכיר בערכם ולהוקיר. מכיוון שה"עבודה, מטבעה, נועדה לאחד עמים", [13] אני קורא למאמץ נחוש לקדם שילוב חברתי ומקצועי של מהגרים ופליטים שיבטיח לכול – גם למבקשי המקלט – את האפשרות לתעסוקה, רכישת שפה ואזרחות פעילה, יחד עם מידע מספק שניתן בשפת האם שלהם. בכל הקשור למהגרים קטינים, נדרש פיקוח על השתתפותם בעבודה כדי למנוע ניצול ומצבי סיכון לגדילתם ולהתפתחותם הטבעית. בשנת 2006, האפיפיור בנדיקטוס השישה-עשר הדגיש את העובדה שבהקשרי הגירה המשפחה היא "מקום ומקור תרבות של חיים וגורם לשילובם של ערכים". [14] יש לקדם תמיד את שלמות המשפחה ולתמוך באיחוד משפחות – כולל סבים, נכדים ואחים – ללא קשר לדרישות הכלכליות. יש לספק למהגרים, מבקשי מקלט ופליטים עם מוגבלויות סיוע ותמיכה רחבים יותר. אני מוקיר את מאמציהם הראויים לשבח של מדינות רבות בכל הנוגע לשיתוף פעולה בינלאומי ולסיוע הומניטארי, אני מקווה שהתמיכה המוצעת תתחשב בצרכיהן של מדינות מתפתחות שסופגות זרם גדול של מהגרים ופליטים (צרכים כגון סיוע רפואי וחברתי, כמו גם חינוך). אני מקווה שקהילות מקומיות שנמצאות במצבי סיכון ועומדות בפני קשיים חומריים תזכנה לקבל סיוע. [15]

הפועל האחרון – לשלב – נוגע באפשרויות להעשרה תרבותית הדדית שמביאה עמה נוכחות של מהגרים ופליטים. שילוב הוא לא "הטמעה שגורמת למהגרים לדכא או לשכוח את הזהות התרבותית שלהם. אדרבה, מגע עם הזולת מאפשר להם לגלות את 'סודם', להיות פתוחים כלפיהם כדי לאמץ צדדים ראויים בהם וכך להעלות תרומה להכרה הדדית מעמיקה יותר. זהו תהליך ארוך שנועד לעצב חברות ותרבויות, להפוך אותן דומות יותר ויותר למתנות רבות-הפנים של אלוהים לבני האדם". [16] את התהליך ניתן להאיץ באמצעות מתן אזרחות ללא דרישות כלכליות או לשוניות ולהציע חקיקה ייעודית למהגרים שיכולים להוכיח שהייה מתמשכת בארץ הייעד. אני שב ומדגיש את הצורך לטפח תרבות של מפגש בכל דרך אפשרית – בהגדלת ההזדמנויות לחילופין בין תרבותי, בתיעוד ובהפצה של תהליכי שילוב מוצלחים ובקידום תכניות שמכינות קהילות מקומיות לתהליכי השילוב. ברצוני להסב את תשומת הלב למקרה מיוחד של אנשים שנאלצו לעזוב את ארץ היעד שלהם בשל משבר הומניטארי. יש לוודא סיוע הולם לאוכלוסייה זו לשם חזרה לארץ המוצא וביצוע תוכניות שילוב יעילות במולדתם.

בהתאם למסורת הפסטורלית שלה, הכנסייה מוכנה להתחייב ליישומן של כל היוזמות שפורטו לעיל. אולם, כדי להגיע לתוצאה הרצויה, אין תחליף לתרומתן של קהילות פוליטיות ואזרחיות, כל אחת בהתאם לתחומי האחריות שלה.

בוועידת האומות המאוחדות שהתקיימה בניו-יורק ב-29 בספטמבר 2016, מנהיגי העולם הביעו בבירור את רצונם לפעול בהחלטיות עבור תמיכה במהגרים ובפליטים, כדי להציל את חייהם ולשמור על זכויותיהם ובכך חלקו את האחריות לכך ברמה העולמית. למען מטרה זו, המדינות התחייבו לכתוב ולאשר לפני סוף שנת 2018 שתי בריתות עולמיות – אחת בעניין הפליטים והשניה בעניין המהגרים.

אחים ואחיות יקרים, לאור התהליכים שמתרחשים, החודשים הקרובים מהווים הזדמנות ייחודית לקדם ולתמוך בפעולות הקונקרטיות שתיארתי בארבעה פעלים. אני מזמין אתכם לנצל כל הזדמנות לחלוק את המסר הזה עם כל השחקנים הפוליטיים והחברתיים המעורבים (או אלו שרוצים להיות מעורבים) בתהליך שיוביל לאישורן של שתי הבריתות העולמיות.

היום, ב-15 באוגוסט, אנו מציינים את העלתה של מרים השמימה. אם האלוהים הקדושה חוותה בעצמה את קשייה של הגלות (מתי ב:15-13), ליוותה באהבה את מסעו של בנה לגלגלתא ועתה חולקת עמו לנצח את הדר כבודו. אנו מפקידים לתפילותיה האמהיות את תקוותיהם של כל המהגרים והפליטים בעולם ואת שאיפותיהן של כל הקהילות שמקבלות את פניהם, כדי שבתגובה למצווה העליונה של האדון נלמד כולנו לאהוב את הזולת, את הגר, כמונו.

קרית הוותיקן, 15 באוגוסט 2017
חג העלתה השמימה של מרים העלמה המבורכת.
פרנציסקוס

________________________________________
[1] הש' פיוס השנים-עשר, חוקה שליחית Exsul Familia, חלק א', 1.
[2] פרנציסקוס, נאום בפני הפורום הבינלאומי בנושא "מהגרים ושלום", 21 בפברואר 2017.
[3] הש' דבר המשקיף הקבוע של הכס הקדוש במושב ה-103 של מועצת הארגון הבינלאומי להגירה, 26 בנובמבר 2013.
[4] פרנציסקוס, נאום בפני הפורום הבינלאומי בנושא "מהגרים ושלום", 21 בפברואר 2017.
[5] הש' בנדיקטוס השישה-עשר, אינציקליקה Caritas in Veritate, 47.
[6] הש' דבר המשקיף הקבוע של הכס הקדוש במושב ה-20 של מועצת זכויות האדם של האומות המאוחדות, 22 ביוני 2012.
[7] הש' בנדיקטוס השישה-עשר, אינציקליקה Caritas in Veritate, 62.
[8] הש' המועצה האפיפיורית לטיפול פסטורלי ובמהגרים ובעמים נודדים, הנחייה Erga Migrantes Caritas Christi, 6.
[9] הש' בנדיקטוס השישה-עשר, נאום בפני משתתפי הקונגס העולמי ה-6 לטיפול פסטורלי במהגרים ובעמים נודדים, 9 בנובמבר 2009.
[10] הש' בנדיקטוס השישה-עשר, מסר ליום המהגרים והפליט העולמי (2010) ודבר המשקיף הקבוע של הכס הקדוש במושב הקבע ה-26 של מועצת זכויות האדם של האומות המאוחדות, 13 ביוני 2014.
[11] המועצה האפיפיורית לטיפול פסטורלי במהגרים ובעמים נודדים והמועצה הפסטורלית Cor Unum, לקבל את פני המשיח בפליטים ובעקורים, 2013, 70.
[12] הש' פאולוס השישי, אינציקליקה Populorum Progressio, 14.
[13] יוחנן פאולוס השני, אינציקליקה Centesimus Annus, 27.
[14] בנדיקטוס השישה-עשר, מסר ליום הפליט והמהגר העולמי (2007).
[15] הש' המועצה האפיפיורית לטיפול פסטורלי במהגרים ובעמים נודדים והמועצה הפסטורלית Cor Unum, לקבל את פני המשיח בפליטים ובעקורים, 2013, 31-30.
[16] יוחנן פאולוס השני, מסר ליום המהגר והפליט העולמי (2005).