בחג של הקדוש ווינסנט דה פול, ב-27 בספטמבר, אנו מפרסמים דברי הצדיק מהתכתבותו.

מחובתנו להעדיף את שירות העניים על כל דבר אחר ולהגיש שירותים אלה מהר ככל האפשר. אם עני נזקק לתרופה או סיוע כלשהו אחר במהלך שעות התפילה, עשה כל מה שנחוץ בשלוות נפש. הגש את המעשה לאלוהים כתפילתך. אל תתעצב ואל תרגיש באשמה בגלל שהפסקת את תפילתך על מנת לשרת את העניים. האלוהים אינו ננטש אם נפרדת ממנו למען שירות כזה. להפך, מצווה אחת נפסקה על מנת לקיים אחרת. לכן, אם הפסקת להתפלל על מנת לשרת עני, זכור שקיום שירות זה הוא למען האלוהים. אכן, האהבה נשגבה יותר מכל תקנון או משפט. יתר על כן, כל החוקים חייבים להוביל לאהבה. למעשה, היא גברת אצילה ובכן עלינו לקיים כל מה שהיא מצווה. בחסידות מחודשת, הבה נשרת את העניים, בייחוד אלה בשולי החברה והקבצנים. הם ניתנו לנו כאדונים ופטרונים.

מהאיגרת מספר 2546