האב רפיק נהרה
ת.ד. 581
ירושלים 91004
טלפון: 052-5123864
כתובת דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.