אנו זקוקים לתפילותיכם וגם לתמיכתכם החומרית.

הנציגות מכלכלת את הכוהנים, פרחי הכהונה והעוזרים בקהילותינו כדי לאבטח את המשך עבודתה.

הנציגות מקיימת נוכחות בששה מקומות שונים בארץ וחייבת לפתח את נוכחותה דרך בניית התשתית הקיימת – כולל פיתוח מקומות תפילה ומרכזי קהילה.

הנציגות מפרסמת ספרים ליטורגיים, דפי קשר וחדשות וחומר נוצרי אחר בעברית.

לנציגות שליחות חינוכית גם בתוך הכנסייה ובתוך החברה היהודית בישראל כדי לפתח ולהזין פיוס והבנה הדדית בין הכנסייה והעם היהודי.

הנציגות מחנכת את הדור הצעיר של קתולים דוברי עברית בארץ כדי שימצאו את מקומם בחברה הישראלית ובכנסייה.

הנציגות תומכת בעניים וזקנים בקהילותינו שחיים בחברה קרועה על ידי מלחמה.

חשבון הבנק:
בנק לאומי (10)
סניף ירושלים (780)
מספר חשבון:  102566/81
לשלם לזכות: SAINT JAMES VICARIATE

לפרטים נוספים:
האב דויד נויהאוז
ת.ד. 581
ירושלים 9100402
טלפון: 054-7822843
פקס: 02-6248256
כתובת דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.